دوشنبه،08 خرداد 1402 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • كميته اخلاق دانشجويي
  • مصوبات كميته اخلاق حرفه اي مورخه 1400/01/24 دانشكده پزشكي

   مصوبات كميته اخلاق حرفه اي مورخه 1400/01/24 دانشكده پزشكي
   1-با عنايت به ماده 2 بخش دوم مجموعه دستور العمل و ابزار ارزشيابي پايبندي به اصول حرفه اي همه ساله دستياران گروه هاي مختلف پزشكي كه نمره علمي آنها جزء 10 درصد نمره  اول كشوري باشد و در صورت رعايت ابعاد فرهنگي و شئونات پزشكي و كسب رضايت مندي گروه مربوطه، به قرار ذيل مورد تشويق قرار ذيل خواهند گرفت؛ الف-اعطاي تقديرنامه از سوي رياست دانشگاه. ب-اعطاي هديه نقدي به مبلغ يك و نيم ميليون تومان (پانزده ميليون ريال).
   2-با عنايت به ماده 2 بخش دوم مجموعه دستور العمل و ابزار ارزشيابي پايبندي به اصول حرفه اي همه ساله دانشجويان پزشكي كه رتبه يك علمي استاني و يا منطقه اي در آزمون هاي علوم پايه و يا پيش كارورزي كسب نمايند به قرار ذيل مورد تشويق قرار خواهند گرفت؛الف-رتبه يك تا سه منطقه اي اعطاي تقديرنامه از طرف معاون آموزشي دانشگاه و هديه نقدي به مبلغ يك ميليون تومان (ده ميليون ريال) . ب- رتبه اول استاني اعطاي تقديرنامه از طرف رياست دانشكده پزشكي و هديه نقدي به مبلغ پانصد هزار تومان (پنج ميليون ريال)
   3-با توجه به پيشنهاد اعضاء كميته اخلاق دانشكده پزشكي، كارشناسان آموزش باليني آقايان احمد حسنوند و فيروز امرايي و خانم سيما سپهوند با اعطاي تقديرنامه از طرف رياست دانشكده و هديه نقدي به مبلغ دويست هزار تومان(دو ميليون ريال) مورد تشويق قرار گيرند.
   4-با عنايت به ماده 3 بخش دوم مجموعه دستور العمل و ابزار ارزشيابي پايبندي به اصول حرفه اي براي تعدادي از كارورزان به بعلت كوتاهي و قصور در انجام وظيفه محوله و عدم رعايت اخلاق و رفتار حرفه اي راي توبيخي صادر گرديد.  • مصوبات كميته اخلاق حرفه اي مورخه 1399/07/06دانشكده پزشكي

   مصوبات كميته اخلاق حرفه اي مورخه  1399/07/06دانشكده پزشكي
   1-با توجه به عدم رعايت موازين اخلاق و رفتار حرفه اي برابر مقرارات موجود در مجموعه دستورالعمل و ابزارهاي ارزشيابي پايبندي به اصول حرفه اي دستياران، كوتاهي يكي از دستياران ساال دوم داخلي بررسي شد كه براي دستيار مورد نظر تكرار سال دوم دستياري تصميم گيري گرديد


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27883005 آخرین به روزرسانی: 08 خرداد 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 1.6183230876923 seconds.
memoryUsage : 14339Kb