جمعه،14 آذر 1399 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • آزمايشگاه انگل شناسي

   مدير گروه: سركارخانم دكتر فرناز خيرانديش
   كارشناس تجهيزات پزشكي : خانم مهندس مينا نوذر
   كارشناس آزمايشگاه :سركار خانم سيده فاطمه موسوي - سركار خانم آزاده كريمي
   طبقه سوم دانشكده پزشكي

    تجهيزات آزمايشگاه انگل شناسي

    

   رديف نام دستگاه تعداد مدل مارك
   1 ميكروسكوپ نوري مجهز به دوربين يكدستگاه BA300 Motic
   2 ميكروسكوپ استاد دانشجو يكدستگاه BH-2 Olympus
   3 ميكروسكوپ انگل شناسي هفت دستگاه   Acculenz
   4 ميكروسكوپ پنج دستگاه   Labomed
   5 ميكروسكوپ يكدستگاه   A-KRUSS
   6 ميكروسكوپ يكدستگاه BA-300 Motic
   7 ميكروسكوپ سه دستگاه Serie B1 Motic
   8 ميكروسكوپ دودستگاه   Motic
   9 ميكروسكوپ دو دستگاه SZ60 Olympus
   10 ميكروسكوپ يكدستگاه CX21 Olympus
   11 ميكروسكوپ يكدستگاه CH30 Olympus
   12 ميكروسكوپ دودستگاه CH2 Olympus
   13 ميكروسكوپ سه دستگاه(10 دستگاه) Standard 20 ZEISS
   14 ميكروسكوپ يكدستگاه   Jenus
   15 ميكروسكوپ يكدستگاه   Nicon
   16 ميكروسكوپ يكدستگاه   Shanguang
   17 استريو ميكروسكوپ يكدستگاه(2 دستگاه ) Zoom 2000 Leica
   18 استريو ميكروسكوپ دو دستگاه(1)    Carton
   19 الكتروفورز دو دستگاه    
   20 انكوباتور + co2 دار يكدستگاه    
   21 هودكلاس II يكدستگاه RAAD LAB Laminar Flow Hood
   22 تانك ازت يكدستگاه    
   23 ترموسايكلر يكدستگاه   Bio Rad
   24 يخچال بدون فريزر-4 درجه يكدستگاه   USB
   25 يخچال- فريزر يكدستگاه   PLEVER
   26 فور يكدستگاه   SHIMAZ CO
   27 انكوباتور يكدستگاه   فاطرالكتريك
   28 انكوباتور يكدستگاه   AKHTARIAN
   29 انكوباتور يكدستگاه    
   30 كامپيوتر+ مانيتور سامسونگ يكدستگاه   Arvintech
   31 هودباUV يكدستگاه   Akhtarian
   32 heater دو دستگاه   Memmert
   33 بن ماري يكدستگاه    
   34 بن ماري 100 درجه يكدستگاه A/D GE120
   35 ترازوي ديجيتال يكدستگاه   Furi
   36 ترازوي ديجيتال يكدستگاه   Sertorius
   37 ترازوي ديجيتال يكدستگاه   scilgex
   38 ميكروسانتريفيوژ يكدستگاه   Labnet
   39 ميكروسانتريفيوژ يكدستگاه   Behdad
   40 سانتريفيوژ يكدستگاه Rotofix 32A HETIC
   41 سانتريفيوژ يكدستگاه B3 jouam
   42 سانتريفيوژ28 لوله  دو دستگاه    Olympus
   43 استريو ميكروسكوپ يكدستگاه(5 دستگاه )   Labomed
    دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 23918783 آخرین به روزرسانی: 14 آذر 1399

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 3.8548989295959 seconds.
memoryUsage : 6024Kb