دوشنبه،08 خرداد 1402 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • كميته سنجش و تحليل عملكرد تحصيلي دانشجويان پزشكي

   اين كميته متشكل از رياست و معاونين دانشكده و مسئول آموزش و كارشناسان واحد مشاوره و روانشاسي دانشكده بوده و در جلسات مختلف به بررسي وضعيت تحصيل دانشجويان دچار افت تحصيلي و راهكارهاي كمك به ارتقاء وضعيت تحصيلي اين دانشجويان مي پردازد.
   شرح وظايف كميته سنجش و تحليل عملكرد تحصيلي دانشجويان پزشكي
   *شناسايي نقاط قوت و ضعف دانشجويان در حال تحصيل و هدايت تحصيلي آن ها با تاكيد بر توانمندي ها
   *بررسي طول مدت تحصيل دانشجويان، وضعيت نمرات امتحاني، ميزان رد و قبولي، موفقيت يا مشروطي و دلايل آن
   *معرفي دانشجويان برتر به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه
   *معرفي دانشجويان داراي افت تحصيلي به اساتيد مشاور
   *بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان براساس خودگزارش دهي
   *مصاحبه با دانشجويان تجديد دوره شده، انصرافي و اخراجي
   معرفي دانشجويان داراي افت تحصيلي به اساتيد مشاور و واحد مشاوره
   اعضا:
   دكتر غفارعلي محمودي -رئيس دانشكده و رئيس كميته
   دكتر شيرزاد فلاحي معاون آموزشي علوم پايه و عضو كميته
   دكتر آزيتا ظفرمحتشمي معاون آموزشي باليني و عضو كميته
   دكتر علي رشيديان هيات علمي و عضو كميته
   دكتر ياسر مخيري هيات علمي و عضو كميته
   خانم مريم نظري مقدم مسئول آموزش دانشكده و عضو كميته
   خانم زينب سهرابي كارشناس آموزش و عضو كميته
   خانم مونا كرمي خرم آبادي كارشناس آموزش و عضو كميته


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27883342 آخرین به روزرسانی: 08 خرداد 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 10.050042867661 seconds.
memoryUsage : 7533Kb