دوشنبه،08 خرداد 1402 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • آزمايشگاه ژنتيك

   شناسنامه تجهيزات پزشكي آزمايشگاه بيوتكنولوژي

   مديرگروه: جناب آقاي دكتر حسن احمدوند

   كارشناس تجهيزات پزشكي : خانم مهندس مينا نوذر

   كارشناس آزمايشگاه :سركار خانم مريم كارخانه

   طبقه اول دانشكده پزشكي

   ليست تجهيزات آزمايشگاه

   رديف نام دستگاه تعداد مارك
   1 انكوباتورCOLD يكدستگاه Shimaz CO
   2 آون يكدستگاه Shimaz CO
   3 سانتريفيوژ لوله اي يكدستگاه Tlettic universal
   4 ورتكس يكدستگاه Labtron
   5 ترازو سه رقم اعشار  يكدستگاه Furi
   6 ترازو چهار رقم اعشار  يكدستگاه nikon
   7 ترازو چهار رقم اعشار  يكدستگاه Boeco
   8 آب مقطر گير  يكدستگاه Veolia
   9 بن ماري يكدستگاه Memmert
   10 ژل داك روميزي يكدستگاه Trans laminator
   11 ژل داك همراه با مانيتور يكدستگاه UVItech
   12 سانتريفيوژ يخچال دار يكدستگاه MPW260r
   13 تانك الكتروفورز افقي دودستگاه پديده پارس نوژن 
   14 power suply الكتروفورز يكدستگاه اختريان 
   15 تانك الكتروفورز افقي دودستگاه پديده پارس نوژن 
   16 تانك الكتروفورز عمودي يكدستگاه اختريان 
   17 تانك الكتروفورز عمودي يكدستگاه اختريان 
   18 روتور ورتكس يكدستگاه  
   19 يخچال فريزر يكدستگاه samsung
   20 يخچال -75 درجهultra low temp freezer  يكدستگاه ژال تجهيز 
   21 kw با فيلتر هشداردهنده صوتي و ترانس اتومات6 - ups يكدستگاه faratel
   22 فريزر-70(كشت سرطاني-DNA- ANA- آزمايشگاه مولكولي) يكدستگاه Iishinlabco
   23 ميكروسكوپ يكدستگاه MOTIC
   24 ميكروسكوپ يكدستگاه B1 series
   25 ميكروسكوپ يكدستگاه Leica
   26 PCRترمال سايكلر يكدستگاه corbett
   27 سمپلر بيست و يك عدد Transferpette
   28 سمپلر هشت كاناله يكدستگاه  
   29 سمپلر تك كاناله شارژي يكدستگاه LAPPETTE
   30 انكوباتور CO2دار يكدستگاه Memmert
   31 ميكروسكوپ اينورت  يكدستگاه  
   32 هود لاميناركلاس II يكدستگاه Jluhmei
   33 تانك ازت يكدستگاه  
   34 تانك ازت يكدستگاه  
   35 دستگاه شارژ سمپلر يكدستگاه  
   36 مايكروفر يكدستگاه  
   37 يخچال يكدستگاه جنرال استيل
   38 ورتكس ميكسر يكدستگاه labnet

    

    

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27883283 آخرین به روزرسانی: 08 خرداد 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.73124289512634 seconds.
memoryUsage : 7961Kb