دوشنبه،08 خرداد 1402 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • معرفي معاون علوم پايه
   نام و نام خانوادگي: دكتر شيرزاد فلاحي
   سمت/مدرك تحصيلي: معاون علوم پايه / دكتري تخصصي انگل شناسي پزشكي
   پست الكترونيك: shfupdate@gmail.com - falahi.sh@lums.ac.ir
   فعاليت هاي آموزشي

   نيازهاي آموزشي:
   برنامه ريزي براي بازنگري برنامه هاي آموزشي وارائه پيشنهادي مراجع بالاتر
   برنامه ريزي براي تشويق و حمايت از دانشجويان ممتازو استعداد هاي درخشان
   برنامه ريزي براي جلب مشاركت اعضاي هيأت علمي و گروه هاي آموزشي در فرايند هاي مديريتي، عملياتي و ارزشيابي

   هماهنگي:
   هماهنگي با ساير واحد هاي هم عرض در جهت نيل به اهداف سازماني
   هماهنگي با فعاليت هاي گروه هاي آموزشي در راستاي اهداف كلان دانشكده و دانشگاه
   هماهنگي فعاليت هاي اداري و واحد هاي تابعه در راستاي اهداف كلان دانشكده و دانشگاه
   برقراي ارتباط با معاونت آموزشي دانشگاه به منظوراطلاع از سياست هاي آموزشي و ارائه پيشنهادات و درخواست ها
   برقراري ارتباط با ساير واحد هاي دانشگاهي، معاونت هاي بهداشتي و درماني و بيمارستان هاي آموزشي، نظام پزشكي و نظام پرستاري وبه منظور ارائه پيشنهاد و جلب همكاري.

   نظارت:
   نظارت بر فعاليت هاي گروه هاي آموزشي
   نظارت بر فعاليت هاي اداره آموزش، واحد تحصيلات تكميلي دانشكده ،واحد توسعه آموزش
   نظارت بر حسن اجراي مقررات ،آيين نامه ها و قوانين آموزشي

   فعاليت هاي اجرايي

   اجرايي
   اجراي سياست ها،خط مشي ها ودستورات رياست دانشكده و معاونت آموزشي دانشگاه
   ارائه پيشنهاد ،نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعاليت هاي آموزشي و اجراي سياست ها و خط مشي هاي آموزشي در راستاي مسئوليت هاي محوله.
   ارجاع نامه هاي اداري و شكايات واصله به ادارات واحد هاي مربوطه،دريافت پيشنهادات اعضاي هيأت علمي، گروه هاي آموزشي، واحد هاي تابعه، دانشجويان و كاركنان وبررسي و دستور به اقدامات لازم،شركت در جلسات شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي وهيأت رئيسه دانشكده
   برگزاري كنفرانس هاي علمي، كارگاه هاي آموزشي، دوره هاي بازآموزي
   انجام مكاتبات لازم با واحد هاي درون و برون سازماني

    فایل
    
   Dr Falahi CV-2021.pdf601.15  کيلوبايتدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27883225 آخرین به روزرسانی: 08 خرداد 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 1.7277419567108 seconds.
memoryUsage : 8864Kb