سه شنبه،28 دي 1400 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي ( 1401-1400)

   تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي ( 1401-1400)

    

    

   انتخاب واحد شروع : شنبه   13/06/1400
     پايان: جمعه  19/06/1400
   شروع كلاسها شروع : شنبه       20/06/1400
      پايان: چهارشنبه 15/10/1400     
   حذف و اضافه شروع :  شنبه     10/07/1400
     پايان:  يكشنبه  11/07/1400
   حذف اضطراري شروع : شنبه        06/09/1400
     پايان: چهارشنبه  19/06/1400    
   برگزاري امتحانات شروع : شنبه        17/10/1400
     پايان: چهارشنبه  30/10/1400

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26344227 آخرین به روزرسانی: 27 دي 1400

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.57965707778931 seconds.
memoryUsage : 5929Kb