دوشنبه،05 آبان 1399 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • مشاهده محتوا
   تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 400-1399

   تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 400-1399  

    

    

   زمان ثبت نام و انتخاب واحد  دوشنبه مورخه 99/06/10 لغايت پنجشنبه 99/06/13
    شروع نيمسال شنبه مورخه 99/06/15
   حذف و اضافه سه شنبه 99/07/01 لغايت چهارشنبه 99/07/02
   حذف اضطراري شنبه 99/09/15 لغايت چهارشنبه 99/09/19
   پايان نيمسال پنج شنبه 99/10/11
   زمان برگزاري امتحانات شنبه 99/10/13 لغايت پنجشنبه 99/10/25
   ورود نمرات توسط استاد شنبه 99/10/13 لغايت سه شنبه 99/10/30 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 23632469 آخرین به روزرسانی: 04 آبان 1399

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 14.442156076431 seconds.
memoryUsage : 5947Kb