دوشنبه،08 خرداد 1402 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • معرفي معاون علوم باليني
   نام و نام خانوادگي: دكتر بابك عبدالكريمي
   سمت/مدرك تحصيلي: معاونت علوم باليني / فوق تخصص خون آنكولوژي
   شرح وظايف واحد

    شرح عملكرد معاونت باليني دانشكده پزشكي

   1.    
   نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و آئين نامه هاي آموزشي دربخشهاي باليني
   2.    
   نظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي آموزشي گروه هاي باليني
   3.    
   نظارت بر عملكرد آموزشي اعضاء هيات علمي باليني
   4.    
   نظارت بر عملكرد معاونين آموزشي بيمارستانها
   5.    
   برگزاري جلسات متعدد با گروههاي باليني درخصوص مسائل آموزشي وابلاغ قوانين آموزشي به آنها
   6.    
   برنامه ريزي چرخش هاي بخش هاي باليني مقاطع كارآموزي و كارورزي
   7.    
   نظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي مقطع ICM
   8.    
   رسيدگي به امور آموزشي دانشجويان مقاطع پيش باليني و باليني
   9.    
   دريافت و ثبت عملكرد ماهيانه اعضاء هيئت علمي گروه هاي باليني
   10.    
   برگزاري جلسه با مديران گروه هاي باليني در هر ترم تحصيلي و بحث درمورد قوانين و مقررات آموزشي
   11.    
   پايش مستمر وضعيت تحصيلي دانشجويان مقاطع پيش باليني و باليني
   12.    
   جمع آوري اطلاعات اعضاء هيئت علمي باليني جهت تكميل سايت دانشكده پزشكي
   13.    
   شركت فعال در جلسات كميته تمديد قرارداد و مشاركت در تصميم گيري درخصوص تمديد قرارداد هاي اعضاء هيئت علمي باليني باتوجه به عملكرد سالانه آنها .
   14.    
   برگزاري جلسات كميته تعيين صلاحيت باليني كارآموزان و كارورزان دانشكده  پزشكي
   15.    
   برگزاري جلسات بررسي صلاحيت علمي افراد شركت كننده درفراخوان
   16.    
   اعضاء هيئت علمي دانشگاه و تكميل فرم هاي آنها بر اساس مدارك مستند
   17.    
   پي گيري استفاده از روشهاي نوين ارزيابي باليني در گروههاي آموزشي
   18.    
   نظارت بر روند حضور و غياب دانشجويان مقطع كارآموزي و كارورزي در بيمارستان
   19.    
   ملاقات حضوري با دانشجويان مقطع باليني در هر ترم تحصيلي
   20.    
   ارائه مشاوره به دانشجويان باليني درخصوص مسائل مختلف آموزشي
   21.    
   صدور فرم هاي مهماني جهت دانشجويان متقاضي انتقال و يا مهماني درهر ترم تحصيلي
   22.    
   ارسال رفرانسهاي امتحانات جامع پره انترني به گروههاي باليني در هرترم تحصيلي
   23.    
   ارسال نامه به بخشهاي باليني درخصوص معرفي كارآموزان و كارورزان درهر ماه
   24.    
   پي گيري ارسال نمرات در زمان مقرر از بخش هاي باليني به دانشكده
   25.    
   شركت در جلسات شوراي آموزي دانشكده و دانشگاه

    فایل
    
   abdolkarimi-2021-CV.pdf416.76  کيلوبايتدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27883061 آخرین به روزرسانی: 08 خرداد 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 1.1578259468079 seconds.
memoryUsage : 8713Kb