دوشنبه،08 خرداد 1402 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • رياست دانشكده پزشكي
   نام و نام خانوادگي: دكتر علي بختياري
   سمت/مدرك تحصيلي: رئيس دانشكده پزشكي-عضو هيئت علمي دانشگاه- متخصص داخلي
   شرح وظايف واحد

   - نظارت برحسن اجراي مصوباتي كه از طريق رئيس دانشگاه يا معاونت آموزشي ابلاغ مي شود و ايجاد زمينه هاي مناسب براي رشد استعدادهاي تحصيلي

   -ايجاد هماهنگي در امور آموزشي و پرورشي، اداري و مالي و فرهنگي دانشكده
   - نظارت برحسن اجراي وظايف آموزشي، پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشكده
   - ارزيابي و هماهنگ كردن كليه فعاليتهاي واحد هاي تابع دانشكده
   - پيشنهاد بودجه سالانه دانشكده
   - نظارت بركار شوراي آموزشي پژوهشي و... دانشكده
   - ارزيابي كارسالانه دانشكده و گزارش آن به معاونت آموزشي دانشگاه
   - بررسي صلاحيت معاون و مديران گروههاي آموزشي و اظهارنظر درباره آنان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27883293 آخرین به روزرسانی: 08 خرداد 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.68105292320251 seconds.
memoryUsage : 8270Kb