دوشنبه،08 خرداد 1402 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • رسالت و اهداف دانشكده

    چشم انداز (Vision):

    چشم انداز دانشكده پزشكي تربيت پزشكان حاذق ،توانمند، پايبند به اصول اخلاقي حرفه اي ، آداب و فرهنگ  اسلامي ايراني مي باشد، تا بتوانند با بهره مندي از دانش روز به منظور حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه و تحقق چشم انداز نظام سلامت در سال 1404 با محوريت عدالت ،خدمات مورد نياز را در سطوح مختلف نظام سلامت ارائه دهند. دانشكده با توجه به ظرفيت و توانمندي هاي موجود تمايل دارد در جهت كسب جايگاهي برتر درحيطه  آموزش و پژوهش در سطح ملي و بين المللي گام بردارد.

   رسالت دانشكده پزشكي(Mission):

   رسالت دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي لرستان با نگاه به نقشه جامع علمي كشور، اسناد بالا دستي، ارزش ها، در نظر گرفتن نيازهاي سلامت جامعه و پاسخگويي اجتماعي توسط ذينفعان اصلي دانشكده در چندين مرحله تدوين گرديده و به تاييد شوراي آموزشي دانشگاه رسيده است. دانشكده براي اموزش دانشجويان با  بهره گيري از جديدترين شيوه هاي تدريس و منطبق بر استاندارهاي نوين اموزش پزشكي  ، تخصيص بهينه امكانات، تجهيزات، منابع، تكنولوژي ها و روش هاي نوين آموزش و توجه به بازنگري كوريكولوم اموزشي اهتمام مي ورزد ، تا پزشكاني كارامد ، توانمند و مسئوليت پذير  براي ايفاي نقش در نظام سلامت تربيت كند كه بتوانند به  بهترين شكل خدمات پيشگيرانه( در تمام سطوح) ، درماني ،آموزشي و پژوهشي را  در سطح جامعه ارابه دهند.همچنين دانشكده تلاش مي كند تا با  ايجاد رابطه علمي و صميمي بين اساتيد، دانشجويان وكاركنان، شرايط را براي آموزش و تربيت دانش آموختگان متعهد با توانمندي يادگيري مادام العمر فراهم نمايد، دانشكده  در صدد است از يك سو  با  توسعه همكاري هاي بين بخشي، دانشگاهي، ملي و بين المللي در عرصه آموزش و پژوهش و از سوي ديگر با تمركز بر الويت هاي مشكلات بهداشتي منطقه اي و جهاني ارتقاء كيفيت آموزش را در سر لوحه كار خود قرار دهد.

   ارزش ها:
   1-    پايبندي به اصول و ارزشهاي الهي ،اسلامي و سياست هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري
   2-    تعهد به حفظ كرامت انساني و رعايت اصل احترام و تكريم ارباب رجوع
   3-    رعايت قوانين و مقررات و توسعه فرهنگ مسئوليت پذيري
   4-    رعايت عدالت در راس كل خدمات آموزشي و پژوهشي
   5-    جايگاه دانشجو بعنوان محور خدمات
   6-    اعضاء هيات علمي بعنوان سرمايه اصلي و عامل پيشرفت مستمر دانشكده
   7-    كارشناسان و كاركنان پر تلاش به عنوان پشتيبان همه جانبه دانشكده
   8-    تمركز بر الويت ها و ضرورت هاي اعلامي از سوي وزارت بهداشت و نظام خدمات سلامت
   9-    سلامت محوري با اولويت پيشگيري


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27883031 آخرین به روزرسانی: 08 خرداد 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.9985179901123 seconds.
memoryUsage : 7438Kb