دوشنبه،08 خرداد 1402 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • كميته ارزشيابي دوره پزشكي عمومي دانشكده پزشكي

   اين كميته متشكل از متوليان آموزش در دانشكده پزشكي مي باشد كه سياستگذاري در خصوص نحوه ارزشيابي دوره پزشكي عمومي بر عهده آن ها مي باشد.
   اعضا:
   دكتر كامران سبزيان -رئيس دانشكده و رئيس كميته
   دكتر شيرزاد فلاحي معاون آموزشي علوم پايه و عضو كميته
   دكتر بابك عبدالكريمي معاون آموزشي باليني و عضو كميته
   دكتر فرانك رضايي معاون پژوهشي و عضو كميته
   دكتر علي شيخيان رئيس مركز توسعه و عضو كميته
   دكتر علي رشيديان مسئول واحد EDO و عضو كميته
   خانم رويا رحيمي مسئول آموزش دانشكده و عضو كميته
   خانم مژگان مصطفي نژاد كارشناس واحد EDO و عضو كميته
   خانم نيكي خسروپور دانشجوي پزشكي در مقطع علوم پايه و عضو كميته
   آقاي محمدرضا خودنيا دانشجوي پزشكي در مقطع فيزيوپات و عضو كميته
   آقاي آرين كريمي روزبهاني دانشجوي پزشكي در مقطع كارآموزي و عضو كميته
   آقاي علي رضا شاه حسيني دانشجوي پزشكي در مقطع كارورزي و عضو كميته
   شرح وظايف:
   -گردآوري و تحليل اطلاعات به منظور قضاوت در مورد اثر بخشي و كفايت برنامه آموزشي و اجزاي اصلي آن  -شناسايي نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش ها و مداخله جهت آن
   -بررسي سازگاري و هماهنگي اجراي برنامه درسي با شيوه هاي از قبل پيش بيني شده
   -تقويت زمينه هاي تصميم گيري و سياستگذاري آموزش پزشكي عمومي
   -تقويت پاسخگويي به ذينفعان داخلي و خارجي برنامه
   -ارتقاء كيفيت آموزش پزشكي عمومي
   -اندازه گيري نتايج فعاليت هاي ياددهي -يادگيري در يادگيرندگان
   -تعيين ميزان تحقق اهداف آموزشي در برنامه ريزي هاي درسي و آموزشي
   تعيين كيفيت برنامه هاي آموزشي (شناسنامه درس، اهداف درس، محتوا، منابع، روش تدريس، چگونگي
   آزمون، چگونگي ايجاد انگيزه در يادگيرندگان و ... )
   - قضاوت در مورد امتيازات، مقررات، شيوه هاي پذيرش، مديريتي و ساختاري آموزش
   -ارائه بازخوردهاي مناسب به اساتيد بر اساس نتايج به دست آمده
   -پايش، ارزيابي دروني و اعتباربخشي پزشكي عمومي در دانشكده
   -ارزيابي اثربخشي تغييرپذيري هايي كه در گذشته اعمال شده
   -جلب رضايت متخصصان حرفه اي اعتبارسنجي برنامه درسيدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27883227 آخرین به روزرسانی: 08 خرداد 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.59179902076721 seconds.
memoryUsage : 7540Kb