دوشنبه،08 خرداد 1402 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • اعضاء اعتبار بخشي دانشكده پزشكي

   اعضاء اعتبار بخشي دانشكده پزشكي
    مسئول كميته خود ارزيابي دانشكده پزشكي  : دكتر شيرزاد فلاحي ( معاون آموزشي علوم پايه دانشكده پزشكي )
   دبير كميته خود ارزيابي دانشكده پزشكي : سركار خانم سميه شيرخانه ( كارشناس EDO دانشكده پزشكي )
    اعضاء گروه كميته خود ارزيابي دانشكده پزشكي :
   دكتر بهروز فرزان، دكتر فرناز خير انديش، دكتر ماندانا بيگي بروجني، دكتر مهرنوش مقدسي، دكتر علي شيخيان، دكتر غلامرضا گودرزي ، دكتر صياد خاني زاده
   1- حوزه رسالت و اهداف : كليه اعضاء گروه مشاركت دارند
   2- حوزه برنامه ريزي آموزش : دكتر شيرزاد فلاحي
   3- حوزه ارزيابي دانشجو : دكتر فرناز خير انديش
   4- حوزه دانشجويان : دكتر صياد خاني زاده
   5- حوزه هيئت علمي : دكتر غلامرضا گودرزي
   6- حوزه منابع آموزشي : دكتر علي شيخيان
   7- حوزه ارزشيابي دوره : دكتر مهرنوش مقدسي
   8- حوزه مديريت عالي و اجرايي : دكتر ماندانا بيگي بروجني
    9- حوزه بازنگري مستمر : دكتر بهروز فرزان
   هماهنگ كننده و اجراء گروه اعتبار بخشي : سميه شيرخاني


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27883002 آخرین به روزرسانی: 08 خرداد 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.56215810775757 seconds.
memoryUsage : 7529Kb