دوشنبه،08 خرداد 1402 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • تاريخچه دانشكده پزشكي (LUMS)

   دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1370 براساس مصوبه شوراي گسترش دانشگاه ها تاسيس شد. در سال 1371  اولين دوره دانشجويان رشته پزشكي مشغول به تحصيل شدند و پس از آن در سال 1372 اولين دوره رشته علوم آزمايشگاهي در مقطع كارداني تاسيس شد كه در سال 1387 به مقطع كارشناسي ارتقاء يافت. در همان سال طرح ادغام دروس علوم پايه رشته پزشكي نيز رسماً اجرا گرديد. از سال 1388 تاكنون در دو نيمسال مهر و بهمن دانشجوي رشته پزشكي پذيرفته مي شود و از سال 1393 نيز تعدادي دانشجوي رشته پزشكي بصورت سهميه مازاد (بين الملل) اضافه گرديدند. همچنين اين دانشكده افتخار دارد كه در مقطع كارشناسي ارشد رشته هاي بيوشيمي، آناتومي، انگل شناسي، فيزيولوژي، ايمونولوژي ،بيوتكنولوژي و ويروس شناسي دانشجو مي پذيرد. ضمناً دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در دوره هاي دستياري داخلي،  كودكان، بيهوشي، جراحي و قلب دانشجو مي پذيرد. اين دانشكده به جد پيگيري اخذ رشته هاي ذيل از شوراي گسترش دانشگاه ها مي باشد.

   مقطع كارشناسي ارشد
    • رشته ميكروب شناسي
    • رشته ميكروبيولوژي مواد غذايي
   مقطع دكتري تخصصي  (PhD)
    • فيزيولوژي
    • بيوشيمي
    • بيولوژي توليد مثل
    • پزشكي مولوكولي
   مقطع دستياري تخصصي
    • پزشكي اجتماعي
    • زنان
    • روانپزشكي
   • طب اورژانس
   آدرس:خرم آباد- كمالوند- كيلومتر 4 جاده خرم آباد ، بروجرد صندوق پستي  381351698
   تلفن: 33120133 -066


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27883072 آخرین به روزرسانی: 08 خرداد 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.63382697105408 seconds.
memoryUsage : 7533Kb