يکشنبه،13 فروردين 1402 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • شوراي پژوهشي

    

   ليست اعضاي شوراي پژوهشي
   دكتر كامران سبزيان            
   رياست دانشكده پزشكي
   دكتر فرانك رضايي               
   معاون پژوهشي دانشكده پزشكي
   دكتر يزدانبخش غلامي          نماينده معاونت تحقيقات و فناوري
   دكتر بابك عبدالكريمي              
   عضو شوراي پژوهشي
   دكتر شيرزاد فلاحي                       عضو شوراي پژوهشي
   دكتر بابك هاديان                           عضو شوراي پژوهشي
   دكتر اصغر سپه وند                        عضو شوراي پژوهشي
   دكتر بهرام رسوليان                       عضو شوراي پژوهشي
   دكتر خاطره عنبري                        عضو شوراي پژوهشي
   دكتر فرناز خيرانديش                   عضو شوراي پژوهشي
   دكتر غلامرضا گودرزي                     عضو شوراي پژوهشي
   دكتر ناهيد رضايي                
   عضو شوراي پژوهشي
   دكتر محمد حسن كايدي                عضو شوراي پژوهشي
   دكتر مهدي بيرجندي                      عضو شوراي پژوهشي
    دكتر زهرا حقيقتيان                      عضو شوراي پژوهشي
   دكتر جعفر رضائيان عضو شوراي پژوهشي
   دكتر ناصر پژوهي عضو شوراي پژوهشي
   دكتر ناهيد مومني صفرآباد
    عضو شوراي پژوهشي
   دكتر ليلا زارعي
    عضو شوراي پژوهشي
    دكتر امير شاكرمي
    عضو شوراي پژوهشي
    دكتر ناهيد حسيني نژاد
    عضو شوراي پژوهشي
   دكتر صياد خاني زاده
    عضو شوراي پژوهشي
   دكتر امين حسنوند
    عضو شوراي پژوهشي
   دكتر حامد اسمعيل لشكريان
    عضو شوراي پژوهشي
   دكتر مصطفي مرادي سرابي
    عضو شوراي پژوهشي
   دكتر سميه محمدي پور
    عضو شوراي پژوهشي
   دكتر مرتضي آزادبخت
    عضو شوراي پژوهشيدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27673164 آخرین به روزرسانی: 13 فروردين 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.69052600860596 seconds.
memoryUsage : 7036Kb