يکشنبه،05 تير 1401 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • شوراي ارزيابي صلاحيت باليني

   اعضاء شورايارزيابي صلاحيت باليني:
   دكتر غفارعلي محمودي:              سرپرست دانشكده پزشكي  
   دكتر آزيتا ظفرمحتشم:                 معاون باليني دانشكده پزشكي
   دكتر علي پوريا:                         نماينده گروه جراحي
   دكتر كورش قنادي:                     نماينده گروه داخلي
   دكتر علي بختياري :                  نماينده گروه داخلي
   دكتر مجيد فيروزي:                     نماينده گروه كودكان
   دكتر هدايت نظري:                      نماينده گروه روانپزشكي
   دكتر تبسم زواري:                    نماينده گروه عفوني
   دكتر معصومه غفارزاده :               نماينده گروه زنان
   دكتر مصطفي چراغي:                  نماينده گروه قلب

   شرح وظايف سرپرست شورا:
   -برگزاري منظم جلسات شورا و ارسال صورتجلسه مصوبات شورا به دانشكده پزشكي
   -برگزاري جلسات توجيهي با نمايندگان كارآموزان و كارورزان در خصوص نحوه برگزاري آزمون
    - تهيه مستندات علمي در خصوص آزمون مهارتهاي باليني وارسال ان به نمايندگان هر گروه
    -نظارت بر روند برگزاري جلسات درون گروهي شوراها
    - نظارت بر حسن اجرا موارد 12 گانه آيين نامه صلاحيت باليني  مصوبه وزارت بهداشت

   شرح وظايف شورا:
   -برنامه ريزي و مشاركت در برگزاري ازمون ارزيابي مهارتهاي باليني ضروري در پايان دوره كارآموزي
   -برنامه ريزي و مشاركت در برگزاري ازمون ارزيابي مهارتهاي باليني ضروري در پايان دوره كارآموزي
   -تشكيل جلسات درون گروهي و توجيه ساير اعضا در خصوص نحوه برگزاري آزمون از سوي نمايندگان هر گروه
   -نظارت بر حسن اجراي برگزاري آزمون ها
   -اعتبارسنجي آزمون ها در هر دوره
   برنامه ها :
   - برگزاري منظم  جلسات شورا
     -تشكيل بانك سوالات آزمون با مشاركت ساير اعضا گروهها و ارسال فايل الكترونيك آن براي شورا به فواصل سه ماهه
   - برگزاري آزمون پايلوت ارزيابي مهارتهاي باليني جهت كارآموزان پزشكي
    


    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26663850 آخرین به روزرسانی: 05 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.5437331199646 seconds.
memoryUsage : 5870Kb