دوشنبه،08 خرداد 1402 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • شرح وظايف مدير گروه آموزشي


   شرح وظايف مدير گروه آموزشي
     دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي لرستان
    
   مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

    

    

    

    

    

   ابلاغ برنامه هاي اجرايي و تكاليف عمومي اعضاي هيئت علمي اعم از آموزشي (نظري- عملي) پژوهشي ، راهنماي دانشجو و رعايت نظم و انضباط كاري اعضاي هيئت علمي گروه و نظارت بر حسن اجراي آن.

    

   تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي خدماتي ارائه شده از طريق گروه بر اساس خط مشي شوراي دانشكده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و تهيه جدول دروس در هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به رييس دانشكده.

   تجديد نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرو تحولات علمي و تسليم اين برنامه به مراجع ذيربط.

    

   تشكيل و اداره جلسات گروه و ارسال گزارش كار ، مصوبات و پيشنهادها  و نظريات جمعي گروه به رييس دانشكده براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني براي اجرا.

    

    

   ابلاغ بخشنامه ها و آئين نامه ها و مصوبات ابلاغي از سوي رئيس دانشكده به اعضاي گروه .

    

    

   پيشنهاد نياز مالي گروه به ريئس دانشكده .

    

    

   انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها  ، نشريات و ساير ملزومات مورد نياز گروه به ريئس دانشكده .

    

    

   پيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گروه راسا و يا با همكاري گروه هاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده براي تصويب درشوراي پژوهشي دانشكده .

    

    

   ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رييس دانشكده .
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27883030 آخرین به روزرسانی: 08 خرداد 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.44600391387939 seconds.
memoryUsage : 7615Kb