سه شنبه،28 دي 1400 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • شناسنامه تجهيزات پزشكي آزمايشگاه تحقيقات بيوشيمي

   شناسنامه تجهيزات پزشكي آزمايشگاه تحقيقات بيوشيمي

    مديرگروه: سركارخانم دكتر مريم هرمزي

   كارشناس تجهيزات پزشكي : خانم مهندس مينا نوذر

   كارشناس آزمايشگاه :سركار خانم مريم كارخانه

   طبقه اول دانشكده پزشكي

    

   رديف نام دستگاه تعداد مارك
   1 انكوباتورآون يكدستگاه Memmert
   2 شيكر لوله يكدستگاه PECO
   3 ترازو يكدستگاه KERN
   4 اسپكتروفتومتر يكدستگاه PG Instruments
   5 سانتريفيوژ يكدستگاه Teletech
   6 سانتريفيوژ يكدستگاه  
   7 ترمال سايكلرPCR يكدستگاه Corbett
   8 كابينت PCR Workstation يكدستگاه Sabz biomedical
   9 ورتكس يكدستگاه Labtron
   10 نانودراپ يكدستگاه Nano drop 2000
   11 ژل داك همراه با كيس و كامپيوتر وكيبورد يكدستگاه UVItech
   12 Electrophoresis power supply يكدستگاه پديده پارس نوژن 
   13 تانك الكتروفورز دودستگاه پديده پارس نوژن 
   14 ميكرو سانتريفيوژ سيگما يكدستگاه sigma
   15 تانك الكتروفورز عمودي دودستگاه پديده پارس نوژن 
   16 ميكروسكوپ invert يكدستگاه  
   17 سانتريفيوژيخچال دار يكدستگاه Sigma
   18 روتور ورتكس يكدستگاه پديده پارس نوژن
   19 بن ماري يكدستگاه Memmert
   20 يخچال كوچك يكدستگاه LG
   21 فريزر-80سلولهاي سرطاني-RNA- باكتري-CDNA- سرم پلاسما يكدستگاه ژال تجهيز 
   22 فريزر-30 پلاسما يكدستگاه دانش پژوهش فجر
   23 HOT plate termostirer يكدستگاه PECO
   24 هود لامينار اتاق كشت يكدستگاه  
   25 يخچال- فريزر يكدستگاه امرسان
   26 پيپت فيلر يكدستگاه  
   27 آب مقطر گير دوبار تقطير يكدستگاه Aquatron
   28 اتوكلاو25 ليتري يكدستگاه زعيم
   29 پليت واشر يكدستگاه  
   30 ترازو يكدستگاه excell
   31 ترازو يكدستگاه vicon
   32 ترموبلاك يكدستگاه پديده پارس نوژن
   33 ترموبلاك يكدستگاه peglab
   34 سمپلر.5 تا 10 دودستگاه transferpette
   35 سمپلر10تا100 دودستگاه transferpette
   36 سمپلر 100تا1000 دودستگاه transferpette
   37 سمپلر200 يكدستگاه biotech
   38 سمپلر10 يكدستگاه biotech
   39 سمپلر20 يكدستگاه biotech
   40 سمپلر50 يكدستگاه biotech
   41 سمپلر50 يكدستگاه labtron
   42 سمپلر250 يك دستگاه  labtron
   43 سمپلر500 يكدستگاه labtron

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26344239 آخرین به روزرسانی: 27 دي 1400

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.68014001846313 seconds.
memoryUsage : 6261Kb