دوشنبه،08 خرداد 1402 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • پزشك عمومي

    

    دوره دكتري عمومي (پزشكي عمومي) در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مشتمل بر دوره هاي ذيل مي باشد.

    

   1- دوره علوم پايه (شامل چهار نيمسال تحصيلي)

    

   2- دوره مقدمات باليني (شامل سه نيمسال تحصيلي)

    

   3- دوره كارآموزي (شامل پنج نيمسال تحصيلي)

    

    4- دوره كارورزي (شامل 18 ماه)

    

     

   مقطع علوم پايه:

    

   برنامه هفتگي دانشجويان رشته پزشكي مقطع علوم پايه در نيمسال اول سال تحصيلي 400-99

   رشته پزشكي ورودي مهر 99

   رشته پزشكي ورودي مهر 98

   رشته پزشكي ورودي بهمن 98

   رشته پزشكي ورودي بهمن 97

     

   مقطع مقدمات باليني:

    

   برنامه هفتگي دانشجويان رشته پزشكي مقطع مقدمات باليني

   مقدمات باليني(ICM) بهمن 96

    مقدمات باليني(ICM) مهر 97

    

   آئين نامه ها

   دانلود «آئين نامه دكتراي عمومي»

    

    برنامه امتحاني

   دانشجويان رشته پزشكي ترم اول

   رشته پزشكي ترمهاي دوم و سوم و چهارم


    فایل
    

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27882990 آخرین به روزرسانی: 08 خرداد 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.52758002281189 seconds.
memoryUsage : 7896Kb