دوشنبه،08 خرداد 1402 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • امور آزمايشگاه ها

   امور آزمايشگاه ها
        نام و نام خانوادگي :   مريم كارخانه
       مدرك تحصيلي :   كارشناسي ارشد ميكروب شناسي
       
   سمت :  مسئول امور آزمايشگاه ها
   رزومه
   سوابق كاري:    دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي    سال 1389-1397
       دانشگاه علوم پزشكي لرستان    سال 1397-1400
   تجارب كاري    تسلط كامل به تكنيك PCR شامل PCR معمولي، گراديانت PCR، Touch Down، Realtime PCR، RT-PCR ، RFLP PCR و NESTED PCR
       تسلط كامل به تكنيك هاي كشت سلول سرطاني و نرمال و رنگ آميزي افتراقي سلول ها و تست MTT
       تسلط به تكنيك اليزا
       تسلط به تكنيك هاي Whole RNA & DNA Extraction
       تسلط به تكينك الكتروفورز DNA
       تسلط به طراحي پرايمر با استفاده از نرم افزار GENE RUNNER و NCBI PRIMER BLAST
       تسلط به شناسايي جايگاه برش آنزيم هاي محدودالاثر
       انجام تست هاي باليني تشخيص ويروس هاي گوارشي با استفاده از ريل تايم
       انجام تست هاي باليني تشخيص ويروس هپاتيت C با روش هاي مولكولي
       نگارش مقالات علمي به زبان هاي فارسي و انگليسي، سابميت و چاپ مقاله در ژورنال هاي داخلي و خارجي
       تسلط به نرم افزارهاي OFFICE،SPSS ،ENDNOTE و AUTOCAD2004
       همكاري در برگزاري كلاس هاي مباحث مولكولي و كشت سلول دانشجويان ارشد رشته هاي علوم پايه
   شرح وظايف واحد
   * نظارت و كنترل آزمايشگاه ها به عنوان مسئول امور آزمايشگاه ها در جهت ايجاد نظم وانضباط كاري و رعايت كليه مقررات آموزشي و برگزاري بهينه كلاس هاي عملي
   *شركت در جلسات با حضور رياست دانشكده و اعضاي هيئت علمي به منظور انعكاس مشكلات و مطرح كردن پيشنهادات مناسب جهت پيشبرد اهداف امور آزمايشگاه ها
   *نظارت بر نحوه استفاده از امكانات آزمايشگاه ها اعم از دستگاه ها ، وسايل و مواد مصرفي آزمايشگاه ها
   *ارائه گزارش موارد تعمير يا عدم كارايي دستگاه ها كه توسط كارشناس و مدير گروه مربوطه تاييد شده به رياست دانشكده و پيگيري جهت تعمير و سرويس آنها
   *درخواست خريد مواد مصرفي مورد نياز آزمايشگاه ها با توجه به نيازهاي گروه هاي آموزشي علوم پايه
   *شركت در فرايند هاي ارتقا كيفيت و بهينه سازي روش و روندهاي كاري آزمايشگاه
   *نظارت بر رعايت قواعد صرفه جويي توسط كارشناسان مربوطه
   *نظارت بر كارشناسان حق التدريس و ثبت دفتر حضور و غياب
   *تنظيم قرارداد مربوطه كارشناسان حق التدريس آزمايشگاه ها
   *شركت در جلسه كميته خريد با حضور اعضاء محترم آن، رياست دانشكده، معاون دانشكده، مدير مالي، حراست مجتمع و كارشناس تجهيزات پزشكي با توجه به نياز سنجي گروه هاي مربوطه
   *هرگونه تعمير و سرويس دستگاه ها ابتدا توسط كارشناس آزمايشگاه و مدير گروه مربوطه تاييد و جهت پيگيري به امورآزمايشگاه ها تحويل گردد.
   *هرگونه ورود به آزمايشگاه ها جهت تعمير و سرويس دستگا ها با هماهنگي مسول امور آزمايشگاه ها بايستي صورت پذيرد.
   *برنامه ريزي و انجام بازديدهاي مستمر از آزمايشگاه ها، نظارت بر نظافت آزمايشگاه و سالن تشريح توسط خدمات مربوطه
   *درخواست شارژكليه كپسول هاي آتش نشاني، تانك ازت، سيلندر گاز و كپسول co2 در صورت خالي شدن
   نظارت بر كليه كارشناسان آزمايشگاه جهت انجام وظايف محوله از نظر كيفي و كمي
   *رفع نواقص تاسيسات آب ، برق و گاز در صورت بروز هر گونه مشكل و خرابي
   *  انجام ساير امور محوله از طرف مافوق در حوزه وظايف تعريف شده طبق نظر مافوق مطابق با نياز سيستم


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27882923 آخرین به روزرسانی: 08 خرداد 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.68415784835815 seconds.
memoryUsage : 7446Kb