دوشنبه،08 خرداد 1402 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • واحد EDO
   نام و نام خانوادگي: دكتر علي رشيديان
   سمت/مدرك تحصيلي: دكتري علوم تشريحي
   پست الكترونيك: 77t512@gmail.com
   واحدهاي تابعه

   خانم مژگان مصطفي نژاد كارشناس EDO 
    ايميل: edolums@gmail.com

   تلفن : 33120133 - 066

   داخلي : 348

   شرح وظايف واحد

   تاريخچه : د رسال  1386 د رپاسخ به نيازهاي فراينده و تقاضاي فراگير براي بهبودارتقاء كيفيت آموزش پزشكي واحد  EDOتاسيس  گرديد .
   دفتر توسعه آموزش پزشكي EDO دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي لرستان با هدف پاياني ايجاد رضايت در مراجعه كنندگان (بيماران) به دانش آموختگان دانشكده (پزشكان و ساير دانش آموختگان) و هدف مياني تربيت پزشكان و دانش آموختگاني توان مند تر در دانشكده پزشكي و زير نظر رياست دانشكده تاسيس شده است.EDO دانشكده ضمن دريافت حمايت هاي علمي و فني از مركز توسعه آموزش دانشگاه‏ ، تجربه ها و يافته ها را به واحدهاي آموزش پزشكي   و EDO هاي مراكز آموزشي درماني تقديم، انتقال و به اشتراك مي گذارد.
   در اين راستا لازم است هر موردي را كه بر تضمين كيفيت و بالا بردن كيفيت آموزش و تربيت دانش آموختگان دانشكده پزشكي اهميت دارند مورد نظر قرار گيرد.
   بر اين اساس هدف هاي EDO دانشكده پزشكي بدين گونه تعريف مي شود:
   1-    اجراي برنامه هاي فراگير مركز توسعه آموزش دانشگاه
    
   2-    نياز سنجي از اعضاي هيات علمي، كارمندان و دانشجويان دانشكده و مراكز آموزشي درماني
    
   3-    اولويت بندي و تلاش براي رفع نياز هاي ذكر شده با همكاري مقامات مسئول و بازخورد ساير مشكلات به رياست دانشكد 

   4-    ارزشيابي دوره هاي تحصيلي
        1-4: برنامه دوره
        2-4 : كيفيت ارائه
        3-4 : كيفيت ارزيابي 

   5-    ارتقا كيفي دوره هاي تحصيلي
      1-5: ارتقاء توانمندي هاي گروه هاي آموزشي در زمينه هاي آموزش و پژوهش
      2-5 : مشاركت در برنامه ريزي درسي و بازنگري در كوريكولوم هاي آموزشي با هماهنگي با تمامي     مسئولان مرتبط و رعايت استاندارد ها و قوانين
    
   6-     ايجاد، تعريف، هدايت و پشتيباني از پژوهش هاي آموزش محور
   7-    پايش و ارتقاء كيفيت علمي دانشجويان
   8-    تبيين و پياده سازي استانداردهاي آموزشي 
    

    ساير فعاليت ها:
   نياز سنجي برنامه هاي آموزشي اعضاء هيأت علمي در جهت توانمندي سازي آموزشي با همكاري EDC
   همكاري درطرح و برنامه ريزي كارگاههاي آموزشي از لحاظ زمان مكان و اجراء با همكاري EDC
   برگزاري كارگاههاي آموزش ويژه اساتيد

   ج- تعامل با EDC
   د- مشاركت فعال درجلساتي كه از سوي EDC  براي مسئولين و اعضاء EDO  دانشكده ها برگزار مي شود
   ه- ارائه گزارش ماهيانه و ساليانه به EDC

   علاوه بر فعاليتهاي ذكر شده ساير اقداماتي كه توسط اين واحد به تازگي  در حال انجام شدن مي باشد شامل :
   تهيه شناسنامه علمي اعضاء هيأت علمي دانشكده پزشكي د رنيم سال اول 91-90
   تكميل اطلاعات صفحه اختصاصي EDO  در سايت دانشكده پزشكي
   به روز كردن آمارتعداد  مربوط به اعضاء هيأت علمي دانشكده و كل دانشجويان دانشكده پزشكي
   ايجاد جدول زمانبندي براي فعاليت هاي جاري دفتر توسعه آموزش
   ارايه فيدبك به اساتيد در خصوص كيفيت فعاليتهاي آموزشي آنها بعد از انجام ارزشيابي توسط دانشجويان
   جمع آوري cv انگليسي اعضا هيات علمي دانشكده  جهت درج در سايت انگليسي دانشكده
   تشكيل كميته EDO


    
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27883352 آخرین به روزرسانی: 08 خرداد 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 2.8251750469208 seconds.
memoryUsage : 8288Kb