جمعه،14 آذر 1399 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • سالن تشريح و مولاژ

   آزمايشگاه آناتومي

    

   نام و نام خانوادگي:معصومه ويسكرمي

   مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد آناتومي

   سمت: كارشناس آزمايشگاه

   تجهيزات سالن تشريح و مولاژ

   رديف

   ليست تجهيزات

   تعداد

   1

   اسكلت كامل بدن انسان

   3 عدد

   2

   استخوان هاي اندام تحتاني

   10 سري

   3

   استخوان هاي اندام فوقاني

   10 سري

   4

   استخوان هاي ستون فقرات

   5 سري

   5

   جمجمه طبيعي

   5 عدد

   6

   مولاژ كامل نيم تنه

   6 عدد

   7

   مولاژ ستون فقرات همراه با نخاع و رشته هاي عصبي

   5 عدد

   8

   مولاژ عضلات اندام تحتاني

   3 عدد

   9

   مولاژ عضلات اندام فوقاني

   3 عدد

   10

   مولاژ كامل عضلات بدن

   2 عدد

   11

   مولاژ حنجره

   5 عدد

   12

   مولاژ دستگاه ادراري

   10 عدد

   25

   مولاژ نيم رخ دستگاه تناسلي مذكر و مونث

   2 عدد

   13

   مولاژكليه با برش سا‍ژيتال

   2 عدد

   14

   مولاژ مغز

   5 عدد

   15

   مولاژ لگن (همراه با عضلات كف لگن و ليگامانها)

   5 عدد

   16

   مولاژ پوست

   5 عدد

   17

   مولاژ فك ودندان

   4 عدد

   18

   مولاژ قلب

   4 عدد

   19

   مولاژ سر و گردن با برش سا‍ژيتال

   4 عدد

   20

   مولاژ كامل سر و گردن

   2 عدد

   21

   مولاژ سر و گردن و اعصاب با برش ساژيتال

   2 عدد

   22

   مولاژ سر و گردن و اعصاب با برش هاي عرضي

   1 عدد

   23

   مولاژ معده

   4 عدد

   24

   مولاژ كبد

   4 عدد

   26

   مولاژ گوش

   5 عدد

   27

   مولاژ چشم

   5 عدد

   28

   مولاژ مراحل كامل جنيني

   13 عدد

   29

   مولاژ جمجمه ( هركدام 21 قطعه)

   7 سري

   30

   مولاژ نيم تنه با برش عرضي

   1 عدد

   31

   32

   33

   LCD

   ويدئو پروژكتور

   ميز تشريح

   1عدد

   1 عدد

   2 عدد

    

    

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 23918622 آخرین به روزرسانی: 14 آذر 1399

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 3.1182680130005 seconds.
memoryUsage : 6237Kb