جمعه،06 خرداد 1401 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • ﴿ اخبـــــــار معاونت پژوهشي دانشكده﴾
   جلسه دفاع پايان نامه پزشكي تنديس خسروي به راهنمايي جناب آقاي دكتر امير شاكرمي و آقاي دكتر مهرداد نامداري با عنوان "بررسي ...
   جلسه دفاع پايان نامه پزشكي بهروز علي نژاديان به راهنمايي جناب آقاي دكتر امير شاكرمي و خانم دكتر فاطمه ياري با عنوان "بررسي ...
   جلسه دفاع پايان نامه پزشكي نگين حق منش به راهنمايي جناب آقاي دكتر سعيد كرديان با عنوان "مقايسه اثر دو داروي ملاتونين با ...
   جلسه دفاع پايان نامه پزشكي سينا دانش پرور به راهنمايي جناب آقاي دكتر آرش كريمي با عنوان "بررسي ميزان شاخص هاي آزمايشگاهي ...
   جلسه دفاع از پايان نامه خانم دكتر فرشته حاجي پور دانشجوي دوره دستياري اطفال با عنوان "بررسي فراواني علل افزايش آنزيم هاي ...
    دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26610630 آخرین به روزرسانی: 05 خرداد 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.33399605751038 seconds.
memoryUsage : 3424Kb