جمعه،06 خرداد 1401 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • ﴿ اخبـــــــار معاونت پژوهشي دانشكده﴾
   جلسه دفاع از پايان نامه خانم رضوانه سادات ميرجوادي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني با عنوان "بررسي اثر كپسايسين بر ...
   جلسه دفاع از پايان نامه خانم مريم وليزاده دانشجوي دوره كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي پزشكي با عنوان "بررسي اثر 7SK non coding ...
   جلسه دفاع از پايان نامه آقاي محمد يزدي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني با عنوان "بررسي اثرات سيناميك اسيد بر ميزان ...
   جلسه دفاع از پايان نامه خانم زهرا توكلي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد ويروس شناسي با عنوان "بررسي فراواني ويروس سايتومگال در ...
   جلسه دفاع از پايان نامه مهدي علائي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني با عنوان "بررسي اثر هيدروكسي تيروزول بر بيان ...
    دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26610573 آخرین به روزرسانی: 05 خرداد 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.36375093460083 seconds.
memoryUsage : 3424Kb