پنج شنبه،01 آبان 1399 English

دانشكده پزشكي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • مشاهده محتوا
   گروه داخلي
     نام ونام خانوادگي:دكتر علي اميري(مديرگروه)   نام ونام خانوادگي: دكترعليرضا مويدكاظمي
   مدرك تحصيلي: مدرك تحصيلي:
   مرتبه علمي: مرتبه علمي:

   برنامه هفتگي

   برنامه هفتگي

   طرح درس ها طرح درس ها
   cv cv
     نام ونام خانوادگي:دكترمجيدعبدالهيان   نام ونام خانوادگي:دكتر ابوالفضل زنده دل
   مدرك تحصيلي: مدرك تحصيلي:
   مرتبه علمي: مرتبه علمي:

   برنامه هفتگي

   برنامه هفتگي

   طرح درس ها طرح درس ها
   cv cv
     نام ونام خانوادگي:دكترعليرضا آذرگون   نام ونام خانوادگي:دكتر يحيي بهاروند
   مدرك تحصيلي: مدرك تحصيلي:
   مرتبه علمي: مرتبه علمي:

   برنامه هفتگي

   برنامه هفتگي

   طرح درس ها طرح درس ها
   cv cv
     نام ونام خانوادگي:دكتر كوروش قنادي   نام ونام خانوادگي:دكتر غفارعلي محمودي
   مدرك تحصيلي: مدرك تحصيلي:
   مرتبه علمي: مرتبه علمي:

   برنامه هفتگي

   برنامه هفتگي

   طرح درس ها طرح درس ها
   cv cv
     نام ونام خانوادگي:دكتر كورش قنادي   نام ونام خانوادگي:دكترمهدي مهدوي
   مدرك تحصيلي: مدرك تحصيلي:
   مرتبه علمي: مرتبه علمي:

   برنامه هفتگي

   برنامه هفتگي

   طرح درس ها طرح درس ها
   cv cv
     نام ونام خانوادگي:دكتربابك هاديان   نام ونام خانوادگي:دكتر مژگان جارياني
   مدرك تحصيلي: مدرك تحصيلي:
   مرتبه علمي: مرتبه علمي:

   برنامه هفتگي

   برنامه هفتگي

   طرح درس ها طرح درس ها
   cv cv
     نام ونام خانوادگي:دكترنواب قاسمي   نام ونام خانوادگي:دكترهدايت نظري
   مدرك تحصيلي: مدرك تحصيلي:
   مرتبه علمي: مرتبه علمي:

   برنامه هفتگي

   برنامه هفتگي

   طرح درس ها طرح درس ها
   cv cv
     نام ونام خانوادگي:دكتر سليمان جافريان   نام ونام خانوادگي:دكترحسين مطوريان
   مدرك تحصيلي: مدرك تحصيلي:
   مرتبه علمي: مرتبه علمي:

   برنامه هفتگي

   برنامه هفتگي

   طرح درس ها طرح درس ها
   cv cv
     نام ونام خانوادگي:دكتر شهرام شكري دريكوند   نام ونام خانوادگي:دكترمريم رهام
   مدرك تحصيلي: مدرك تحصيلي:
   مرتبه علمي: مرتبه علمي:

   برنامه هفتگي

   برنامه هفتگي

   طرح درس ها طرح درس ها
   cv cv
     نام ونام خانوادگي:دكتر محمد رضا ناظر   نام ونام خانوادگي:دكتر محمد رضا ناظر
   مدرك تحصيلي: مدرك تحصيلي:
   مرتبه علمي: مرتبه علمي:

   برنامه هفتگي

   برنامه هفتگي

   طرح درس ها طرح درس ها
   cv cv
     نام ونام خانوادگي:دكتر پرويزبهرامي   نام ونام خانوادگي:دكتر هادي مجيدي
   مدرك تحصيلي: مدرك تحصيلي:
   مرتبه علمي: مرتبه علمي:

   برنامه هفتگي

   برنامه هفتگي

   طرح درس ها طرح درس ها
   cv cv

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 23597572 آخرین به روزرسانی: 01 آبان 1399

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.84022283554077 seconds.
memoryUsage : 5814Kb